+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja ustawy „Prawo własności przemysłowej”

 

 

 

Nowelizacja ustawy „Prawo własności przemysłowej”

13 lis 2019 | Aktualności

5 listopada 2019 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy Prawo własności przemysłowej (dalej: pwp) uchwaloną przez Sejm 16 października 2019 r. Eliminuje ona błędy w zakresie implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej.

Ustawa zmieniająca ma na celu ujednolicenie polskich i europejskich przepisów tak, by uprawnieni z patentów nie musieli zmagać się z różnicami w zgłaszaniu, uzyskiwaniu czy unieważnianiu patentów na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

Nowelizacja przewiduje szereg zmian, a w szczególności:

  • Wprowadzenie możliwości występowania w charakterze pełnomocnika strony w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych oprócz rzeczników patentowych, także adwokatów i radców prawnych,
  • Usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przyspieszenie postępowania spornego,
  • Uporządkowanie systemu rozpatrywania sprzeciwów w Urzędzie Patentowym,
  • Usprawnienie postępowania sprzeciwowego oraz postępowań o unieważnienie patentu przed Urzędem Patentowym, w czym pomóc ma zniesienie przez nowelizację obowiązku wykazania interesu prawnego w przypadku wniosków składanych na podstawie art. 89 pwp (unieważnienie patentu),
  • Rozszerzenie możliwości zwolnienia z opłat okresowych w pewnych przypadkach, by umożliwić początkującym przedsiębiorcom łatwiejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • Konkretniejsze wskazanie, co może stanowić wynalazek w rozumieniu prawa własności przemysłowej.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6