+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

 

 

 

Nowelizacja ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

23 mar 2022 | Aktualności

Informujemy, iż w Parlamencie trwają prace nad nowelizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Planowane zmiany będą pozwalały na uznanie za legalny pobyt obywateli Ukrainy, którzy nie tylko przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy, ale również tych, którzy przybyli do Polski przez terytorium innych państw, np. Słowacji. Oczywiście w każdym przypadku mowa o obywatelach Ukrainy uciekających przed wojną po 24 lutego 2022 r.

Zaznaczamy, iż projekt ustawy nowelizującej obecnie jest po pierwszym czytaniu w Sejmie, aby możliwe było stosowanie ww. przepisów należy zaczekać na wejście w życie nowelizacji.

W związku z powyższym zmienione zostaną również reguły m.in. powierzania pracy obywatelom Ukrainy zgodnie z art. 22 ustawy.

Do wykonywania pracy na terytorium RP po nowelizacji będą uprawnieni obywatele Ukrainy:

– którzy przybyli do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa od dnia 24.02.2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów,

– którzy przybyli do Polski przez terytorium innych państw, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy od dnia 24.02.2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu wykonawczym Rady Ministrów,

– którzy legalnie przebywają w Polsce (w oparciu o inne przepisy prawa),

ww. osoby uprawnione są do pracy tylko w okresie ich legalnego pobytu w Polsce.

Pozostałe reguły póki co nie zmieniają się:

– podmiot powierzający wykonywanie pracy ma obowiązek powiadomienia PUP właściwego ze względu na swoją siedzibę/miejsce zamieszkania – w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy;

– powiadomienia dokonuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl;

– w powiadomieniu przez PUP przekazuje się dane pracodawcy, pracownika oraz rodzaj umowy i stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy:

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

d) numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,

e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,

f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;

2) dane osobowe obywatela Ukrainy:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) płeć,

d) obywatelstwo,

e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,

f) numer PESEL – o ile został nadany;

3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;

4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;

5) miejsce wykonywanej pracy.

– istotnym jest, że minister właściwy do spraw pracy będzie mógł w drodze rozporządzenia określić liczbę obywateli Ukrainy, którym pracodawcy będą mogli powierzyć pracę – ma być to liczba stosunkowa do liczby pracowników polskich.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6