+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Obowiązek zamieszczania danych syndyka w CEIDG

 

 

 

Obowiązek zamieszczania danych syndyka w CEIDG

29 maj 2017 | Aktualności

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. weszła w życie zmiana przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wprowadzona ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców.

W dotychczasowym stanie prawnym w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ujawniane były jedynie informacje o ogłoszeniu upadłości, zakończeniu postępowania upadłościowego bądź też o otwarciu i ukończeniu postępowania restrukturyzacyjnego. Po zmianie przepisów wpisowi do rejestru podlegają również dane syndyka działającego w ramach postępowania upadłościowego. Ponadto w razie objęcia przedsiębiorcy postępowaniem restrukturyzacyjnym, a także w przypadku zakończenia tego postępowania w ewidencji ujawniane są również dane ustanowionego w tym postępowaniu zarządcy lub nadzorcy. Obowiązek wpisu wskazanych danych nałożony został na sądy, które wpisu dokonują z urzędu. Głównym celem zmiany jest ułatwienie identyfikacji osoby syndyka, zarządcy czy nadzorcy, a także zwiększenie pewności obrotu gospodarczego.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6