+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Obowiązek złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego

 

 

 

Obowiązek złożenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego

27 cze 2019 | Aktualności

W związku z ostatnimi zmianami w prawie, dot. składania sprawozdań finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych (RDF), uprzejmie przekazujemy najważniejsze informacje:

1. Podmioty uprawnione do złożenia dokumentów:

Nowelizacja rozszerzyła katalog podmiotów uprawnionych do złożenia sprawozdania finansowego wraz z dokumentami finansowymi do RDF. Obok członków zarządu (wspólników uprawnionych do reprezentacji) są to dodatkowo:

a) Prokurent;

b) Adwokat, Radca Prawny, prawnik zagraniczny

Przypominamy, że w przypadku członków zarządu, wspólników oraz prokurentów istnieje wymóg ujawnienia ich nr PESEL w KRS.

2. Termin

Termin na złożenie dokumentów finansowych nie uległ zmianie – 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

3. Opłaty

Zgłoszenie dokumentów finansowych poprzez RDF jest bezpłatne.

Zgłoszenie dokumentów finansowych przez system S24 podlega opłacie 140,00 zł.

4. Zgłoszenie dokumentów przez adwokata lub radcę prawnego.

Począwszy od października 2018 r. sprawozdanie finansowe wraz z dokumentami towarzyszącymi mogą być składane do RDF przez profesjonalnych pełnomocników. W celu powierzenia Kancelarii przeprowadzenia prcodeury złożenia sprawozdania finansowego do RDF, konieczne jest przekazanie:

a) Pełnomocnictwa – o ile nie zostało udzielone pełnomocnictwo ogólne lub pełnomocnictwo do KRS,

b) Sprawozdanie finansowe w formacie XLM (z podpisami epuap) lub podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym wraz z plikiem źródłowym,

c) Sprawozdanie z działalności (o ile jest sporządzane) – także z podpisami epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

d) Uchwała organu zatwierdzającego/wspólników – o podziale zysku lub pokryciu straty (skan),

e) Uchwała organu zatwierdzającego/wspólników – o zatwierdzenieu sprawozdanie finansowego (skan),

f) sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej (o ile się sporządza) – z podpisami epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

g) opinia biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego (o ile się sporządza) – z podpisami epuap lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6