+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Obrót kryptowalutami jako działalność rejestrowana

 

 

 

Obrót kryptowalutami jako działalność rejestrowana

17 maj 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo,

1 listopada 2021 r. wejdą w życie nowe regulacje odnoszące się do wirtualnych walut. Zmiany jakie czekają wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych wynikają z ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 815), która jest wynikiem implementacji przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 (tzw. AML 5).

Nowością jaką wprowadza wyżej powołana ustawa jest obowiązek rejestracji działalności polegającej na obrocie kryptowalutami. Za brak spełnienia tego obowiązku grozić będzie kara finansowa w wysokości nawet do 100 tys. zł. Obowiązek rejestracji oznacza przede wszystkim koniec z anonimowością, od teraz każda transakcja będzie musiała być rejestrowana, co oznacza, że będzie można ustalić skąd i do kogo przechodzą transfery oraz jakie jest ich źródło.

Wskazana ustawa określa przede wszystkim kto może zgłosić i zarejestrować działalność polegającą na obrocie kryptowalutami. Możliwość tą będą miały zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, jeżeli nie zostały skazane m.in. za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów czy też obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym oraz posiadają odpowiednią wiedzę lub doświadczenie związane z działalnością dotyczącą wirtualnych walut. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej wymagania te dotyczą przede wszystkim wspólników oraz członków organów zarządzających.

Nowe przepisy nie pozostawiają złudzeń, wraz z wejściem w życie nowych regulacji, działalność związana z obrotem kryptowalutami będzie możliwa jedynie po uzyskaniu wpisu do rejestru.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6