+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ochrona wynagrodzeń zleceniobiorców przed egzekucją

 

 

 

Ochrona wynagrodzeń zleceniobiorców przed egzekucją

5 lut 2019 | Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zaczął obowiązywać art. 833 § 21 kodeksu postępowania cywilnego, który przyznaje zleceniobiorcom ochronę przed egzekucją taką samą, jaką posiadają osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Zgodnie z ww. art. 833 § 21 KPC: przepisy art. 87 i art. 871 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących jedyne źródło dochodu dłużnika będącego osobą fizyczną.

Przytoczony przepis oznacza, że również do wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zastosowanie znajdą ograniczenia dotyczące prowadzenia egzekucji polegające m.in. na ochronie kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. Innymi słowy, w przypadku egzekucji, wynagrodzenie zleceniobiorcy będzie chronione odpowiednio do wysokości pensji minimalnej – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.  Zasada ta nie dotyczy jednak egzekucji ze świadczeń alimentacyjnych.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 2019 r.  w przypadku wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia wysokość kwoty, która podlega ochronie wynosi 1687,78 zł.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6