+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Od 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące właściwości sądów

 

 

 

Od 7 listopada 2019 r. wchodzą w życie ważne zmiany dotyczące właściwości sądów

30 sie 2019 | Aktualności

Pierwsza będzie miała duże znaczenie w sprawach o zapłatę. Podobnie jak przepisy unijnego rozporządzenia 1215/2012 (Bruksela I bis) sądem właściwym (oprócz sądu siedziby pozwanego) dla roszczeń wynikających z umowy będzie sąd miejsca wykonania umowy. Miejscem tym będzie miejsce wykonania świadczenia charakterystycznego, przy czym dla umów dostawy towarów będzie to miejsce, gdzie towar dostarczono, a dla umów świadczenia usług – miejsce wykonania usługi. Nie będzie już można pozywać przed sąd miejsca spełnienia dochodzonego w pozwie świadczenia (czyli w sprawach o zapłatę przed sąd właściwy dla siedziby powoda lub siedziby banku, w którym znajduje się rachunek bankowy).

Inna ważna zmiana dotyczy naruszenia dóbr osobistych w telewizji, radiu, prasie czy internecie – powództwo można będzie wytoczyć przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby powoda. Do tej pory sądem właściwym był sąd miejsca, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. W przypadku naruszenia dóbr osobistych za pomocą środków masowego przekazu ustalenie tego miejsca budziło kontrowersje.

Przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby powoda będzie można wytoczyć także roszczenie przeciwko bankowi wynikające z czynności bankowej. Ułatwi to między innymi dochodzenie roszczeń dotyczących kredytów frankowych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6