+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości

 

 

 

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. po ogłoszeniu upadłości

21 lut 2019 | Aktualności

30 stycznia 2019 r. Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów podjął następującą uchwałę:

​”Członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 § 1 k.s.h., powstałe po złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości, w tym również za koszty sądowe zasądzone w sprawie prowadzonej przeciwko syndykowi, jeżeli pozostają w związku ze stosunkiem prawnym istniejącym w chwili złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.”

Sprawa dotyczyła spółki, której pracownicy dochodzili odszkodowań za wypowiedzenie umów o pracę, które zostały zasądzone wyrokami sądu pracy. Postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko spółce zostało umorzone ze względu na jego bezskuteczność. Sąd I instancji wskazał, że egzekucja wierzytelności powodów wobec spółki okazała się bezskuteczna, a pozwani nie złożyli we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości, co uzasadnia odpowiedzialność pozwanych na podstawie art. 299 k.s.h.  Sąd Okręgowy w Warszawie, jako sąd II instancji powziął w tej sprawie wątpliwości i zadał Sądu Najwyższemu następujące pytanie:

„Czy odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, o której mowa w art. 299 § 1 k.s.h. rozciąga się na zobowiązania spółki powstałe po ogłoszeniu upadłości, w szczególności z tytułu kosztów procesu zasądzonych w sprawie przeciwko syndykowi, w sytuacji umorzenia postępowania upadłościowego z uwagi na brak środków na pokrycie kosztów tego postępowania (art. 361 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze)?​” W związku z zadanym pytaniem Sąd Najwyższy podjął uchwałę jak powyżej.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6