+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Kwestia solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

 

 

 

Kwestia solidarnej odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe spółki w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

14 maj 2024 | Aktualności

Przesłanki solidarnej odpowiedzialności członków zarządów za zobowiązania podatkowe spółki zostały wskazane w przepisie art. 116 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Ponieważ w praktyce ich stosowanie budzi wątpliwości organów podatkowych i sądów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu skierował do TSUE pytania prejudycjalne. Odpowiedzi TSUE powinny wyjaśnić najważniejsze rozbieżności, tj.:

– Czy zgodne z prawem unijnym są polskie przepisy, które przewidują odpowiedzialność solidarną członka zarządu za zaległości podatkowe osoby prawnej w podatku od towarów i usług, bez uprzedniego ustalenia czy taki członek zarządu działał w złej wierze lub też jego zachowaniu można zarzucić błąd lub niedbalstwo?

– Czy przepisy prawa unijnego należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie takiej praktyce krajowej, która dla uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania w VAT osoby prawnej posiadającej jednego wierzyciela, wymaga od członka zarządu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, który jest bezprzedmiotowy na gruncie przepisów i praktyki krajowego prawa upadłościowego? – Czy prawidłowe jest nierówne traktowanie członków zarządu osób prawnych, w ten sposób, że członek zarządu osoby prawnej posiadającej więcej niż jednego wierzyciela, może uwolnić się od odpowiedzialności za zobowiązania osoby prawnej poprzez złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, natomiast członek zarządu osoby prawnej posiadającej wyłącznie jednego wierzyciela, nie ma możliwości skutecznego złożenia takiego wniosku, co w efekcie pozbawia go możliwości uwolnienia się od odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania w podatku od towarów i usług osoby prawnej oraz prawa do skutecznego środka zaskarżenia?

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6