+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

 

 

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy

18 gru 2017 | Aktualności

24 listopada 2017 roku Sąd Najwyższy, rozpoznając pytanie prawne na problem, który dotyka każdego obywatela w okresie zimowym, rozstrzygnął uchwałą III CZP 38/17, iż obok samego właściciela nieruchomości także gmina może ponosić odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek nieuprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy powstaje w razie nienależytego sprawowania nadzoru przez organ gminy nad wykonaniem każdorazowo danego obowiązku przez samego właściciela nieruchomości znajdującej się na jej obszarze.

Uprzątanie błota, śniegu, lodu czy innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi prawny obowiązek właściciela nieruchomości. Z kolei, obowiązkiem ustawowym gminy jest nadzorowanie wywiązywania się właścicieli nieruchomości ze wskazanego obowiązku tym bardziej, iż dysponuje ona odpowiednimi środkami przymuszającymi. Jeżeli nie czyni tego prawidłowo to powstaje również jej odpowiedzialność odszkodowawcza względem pokrzywdzonego potencjalnych zaniechań.

Gmina, o ile naprawi szkodę, ma prawo zwrócić się do właściciela nieruchomości z żądaniem zwrotu równowartości wypłaconego odszkodowania.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6