+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy z podatkiem PIT

 

 

 

Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy z podatkiem PIT

26 sty 2024 | Aktualności

Do Fiskusa we wniosku o indywidualną interpretację zgłosił się podatnik, który w ramach ugody uzyskał od dewelopera odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy tj. opóźnienie, brak wydania i przeniesienia własności lokalu w pierwotnie zastrzeżonym w umowie przedwstępnej terminie. Podatnik wytoczył powództwo przeciwko deweloperowi do Sądu o zapłatę odszkodowania, jednak wskutek zawartej z deweloperem ugody, pozew został przez podatnika wycofany, a Sąd umorzył postępowanie w sprawie z uwagi na brak celowości prowadzenia procesu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem, że ten ma prawo skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do otrzymanego odszkodowania, ponieważ zawarta przez podatnika ugoda nie stanowiła ugody sądowej, a ugodę pozasądową, zatem nie spełniła głównego kryterium warunkującego uzyskanie zwolnienia.

W uzasadnieniu czytamy: „Skoro w opisie zdarzenia wskazał Pan, że odpis zawartej ugody przesłał Pan do Sądu wraz z oświadczeniem o cofnięciu pozwu wobec braku celowości prowadzenia procesu oraz, że warunkiem podpisania ugody było cofnięcie pozwu – to stwierdzić należy, że podstawą zakończenia (umorzenia) postępowania przed Sądem było cofnięcie przez Pana pozwu, a nie podpisanie ugody między stronami.”

W końcowej części odpowiedzi na wniosek Fiskus zakwalifikował otrzymane odszkodowanie jako przychód z innych źródeł i jednoznacznie stwierdził, iż podlega ono opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Sygn. interpretacji: 0115-KDIT2.4011.543.2023.2.ŁS z dnia 17.01.2024 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6