+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Opłaty sądowe w sprawach pracowniczych

 

 

 

Opłaty sądowe w sprawach pracowniczych

20 paź 2023 | Aktualności

W dniu 28 września 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, w części dotyczącej przepisów o kosztach sądowych w sprawach pracowniczych. Zmianie uległ art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Dotychczas pracownik i pracodawca w sprawach, których wartość przedmiotu sporu przewyższała 50.000 zł, ponosili opłatę stosunkową od wszystkich pism podlegających opłacie zgodnie z ustawą.

Obecnie pracodawca i pracownik w sprawach, których wartość przedmiotu sporu przewyższa 50.000 zł, będą ponosili opłatę tylko od apelacji, a ponadto opłata ta będzie naliczana na zasadach ogólnych od wartość przedmiotu sporu, ale tylko w części przewyższającej 50.000 zł.

Zwrócić należy też uwagę, że zgodnie z art. 37 ustawy zmieniającej, nowe brzmienie przepisu, o którym mowa powyżej, będzie stosowane w sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wyłącznie do pism i wniosków podlegających opłacie, wnoszonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (czyli po dniu 28.09.2023 r.).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6