Dalszy ciąg problemów z wypłatą zaliczki w Estońskim CIT

Dnia 26 maja 2022 r. za pośrednictwem naszego newslettera informowaliśmy o wydaniu niekorzystnej interpretacji Dyrektora KIS w zakresie wypłat zaliczek na poczet dywidendy w drugim półroczu (https://msdslegal.pl/pl/problematyczna-wyplata-zaliczki-w-estonskim-cit/). Wnioskodawcą była spółka, która zdecydowała się na zastosowanie Estońskiego CIT w 2022 r. We wniosku uznała, że jeżeli uchwała o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy zostanie podjęta w drugiej połowie roku, to podatek od wypłaconych zaliczek powinna wpłacić do 20. dnia siódmego miesiąca następnego roku podatkowego.

Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak dyrektor KIS. Organ powołał się na literalne brzmienie przepisu art. 28t ustawy o CIT: „Termin zapłaty ryczałtu przypada 20 lipca danego roku podatkowego, w którym doszło do podjęcia uchwały o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy bądź wypłatę zaliczek na poczet dywidendy bez uprzedniej uchwały”. W konsekwencji każda zapłata ryczałtu należnego od zaliczki wypłaconej w drugim półroczu będzie spóźniona.

Biorąc pod uwagę powyższe, niekorzystna dla podatników opodatkowanych Estońskim CIT tendencja interpretacyjna pogłębia się, w związku z czym zalecamy złożenie własnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej. W przypadku wydania przez organ negatywnego stanowiska, możliwe jest zaskarżenie interpretacji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Mimo długotrwałego charakteru tego postępowania, jego finał może być dla podatnika korzystny.