POLSKI ŁAD - Estoński CIT (ryczałt od dochodów spółek kapitałowych)

Ważną zmianą dla podatników chcących skorzystać z opodatkowania estońskim CIT od 2022 r. jest planowane obniżenie stawek ryczałtu. Na dzień dzisiejszy stawki wynoszą 15% (dla małego podatnika) oraz 25% (dla innych podatników). Polski Ład obniży te wartości do odpowiednio 10% (mały podatnik i podatnik rozpoczynający prowadzenie działalności) oraz 20% (inni podatnicy).

Obowiązek zapłaty przez spółkę podatku CIT w ww. wysokości pojawi się dopiero w momencie przeznaczenia zysków spółki do wypłaty. To podstawowe założenie tej formy opodatkowania – tak długo jak zysk pozostaje w spółce i jest reinwestowany – spółka nie płaci podatku CIT od osiągniętych dochodów.

Korzystnym rozwiązaniem związanym z tą formą opodatkowania jest także możliwość pomniejszenia podatku PIT należnego od wspólnika spółki z tytułu wypłaty dywidendy (proporcjonalnie do udziału wspólnika w zysku spółki) – o 90% należnego ryczałtu od dochodów spółki w przypadku, gdy spółka jest małym podatnikiem oraz 70% – w przypadku, gdy spółka nie spełnia warunków do uznania jej za małego podatnika. Poziom pomniejszenia, o którym mowa wyżej, będzie obowiązywał od 2022 r.