Urlop i L4 wydatkiem kwalifikowanym w B+R

NSA potwierdził, że wynagrodzenie pracowników zaangażowanych w prace rozwojowe wypłacane za okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie) można uznać za kwalifikowane koszty w ramach ulgi B+R. Sąd podkreślił, że ta linia została już utrwalona w orzecznictwie.

Źródło: Wyrok NSA, sygnatura akt: II FSK 185/21