+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Po rozsądek do Trybunału – niekonstytucyjne przepisy o ryczałtach za noclegi dla kierowców

 

 

 

Po rozsądek do Trybunału – niekonstytucyjne przepisy o ryczałtach za noclegi dla kierowców

1 gru 2016 | Aktualności

Wyrokiem z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt K 11/15 Trybunał Konstytucyjny uznał m.in., iż art. 21a ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (j.t. Dz.U.2012.1155, ze zm.) w związku z art. 775 § 2, 3 i 5 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U.2016.1666, ze zm.) w związku z § 16 ust. 1, 2 i 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U.167) w zakresie, w jakim znajduje zastosowanie do kierowców wykonujących przewozy w transporcie międzynarodowym, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał zauważył, iż nie można tak samo traktować i rozliczać podróży służbowych, wykonywanych incydentalnie przez pracowników sfery budżetowej i kierowców w transporcie międzynarodowym, którzy zasadniczo i permanentnie przebywają poza miejscem zamieszkania, wykonując swoje podstawowe obowiązki. Zdaniem Trybunału kwestia należności za noclegi kierowców wymaga odrębnej regulacji, uwzględniającej specyfikę ich pracy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6