+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Podatek u źródła – przedłużone terminy

 

 

 

Podatek u źródła – przedłużone terminy

9 wrz 2022 | Aktualności

Dnia 31 sierpnia 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego. Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim przedłużenia terminu ważności oświadczenia WH-OSC, czyli terminu w którym płatnicy na podstawie złożonego oświadczenia mogą nie stosować tzw. „mechanizmu pay & refund”, o którym mowa w art. 26 ust. 2e ustawy o CIT oraz odpowiednio art. 41 ust. 12 ustawy o PIT.

Zgodnie z obowiązującym prawem termin na złożenie oświadczenia pierwotnego upływa w terminie wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 złotych. Jeżeli zatem łączna kwota należności wypłacanych z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o CIT na rzecz podmiotu powiązanego, przekroczyła w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwotę 2 000 000 zł na rzecz tego samego podatnika, płatnik jest zobowiązany pobrać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat od nadwyżki ponad kwotę 2 000 000 zł (mechanizm pay  & refund).

Praktycznym skutkiem powiązania terminu na złożenie oświadczenia pierwotnego z terminem wpłaty podatku za miesiąc, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 000 000 zł jest to, że oświadczenie pierwotne można złożyć tylko raz w roku i może ono być ważne tylko przez dwa dodatkowe miesiące w ciągu roku podatkowego:
– miesiąc wypłaty należności, miesiąc wpłaty podatku lub złożenia oświadczenia oraz
– dwa dodatkowe miesiące.

Rozporządzenie wydłuża termin ważności oświadczenia pierwotnego, w którym płatnik jest zwolniony z obowiązku stosowania mechanizmu pay & refund z dwóch miesięcy do ostatniego dnia roku podatkowego, w którym płatnik złożył to oświadczenie. W konsekwencji płatnicy, którzy do 31 grudnia 2022 roku złożyli lub złożą oświadczenie pierwotne w terminie przewidzianym w ustawach o podatkach dochodowych, będą mogli na jego podstawie nie stosować mechanizmu pay & refund do końca roku podatkowego – zarówno takiego, który zakończył się w 2022 r., jak i takiego, który zakończy się dopiero po 2022 r. Przedłużenie terminu dotyczy tylko tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie wygasła.

Problem oświadczeń, w stosunku do których upłynął już termin, ma zostać rozwiązany w ramach zapowiadanych zmian ustawowych. Jednocześnie przedłużenie terminu będzie miało zastosowanie do oświadczeń złożonych do dnia 31 grudnia 2022 r.

Następną zmianą jest przedłużenie terminu do złożenia oświadczenia następczego do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego płatnika zamiast – jak to jest obecnie – do siódmego dnia miesiąca następującego po upływie okresu ważności oświadczenia pierwotnego.

Treść rozporządzenia:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220001829/O/D20221829.pdf

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6