+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Przypomnienie dla podatników estońskiego CIT – formularz OSW-RD oraz CIT/EZ

 

 

 

Przypomnienie dla podatników estońskiego CIT – formularz OSW-RD oraz CIT/EZ

15 gru 2023 | Aktualności, CIT Estoński

Podatnicy będący opodatkowani estońskim CIT, a także ich udziałowcy, są zobowiązani do składania m.in. następujących informacji podatkowych.

Oświadczenie OSW-RD

Zgodnie z art. 28s CIT, wspólnicy, udziałowcy oraz akcjonariusze podmiotu opodatkowanego CIT estońskim są obowiązani złożyć oświadczenie o niektórych podmiotach, w których posiadają prawa.

Formularz składa osoba fizyczna będąca:

a) udziałowcem, akcjonariuszem, wspólnikiem podatnika opodatkowanego ryczałtem, oraz

b) posiadająca bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogóle praw i obowiązków, tytułach uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych prawach majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym.

Natomiast nie ma obowiązku składania OSW-RD w zakresie uczestnictwa w podmiotach, z którymi podatnik CIT estońskiego nie dokonuje żadnych transakcji.

Oświadczenie składa się spółce opodatkowanej ryczałtem.

Termin złożenia:

– do końca pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego podatnika, w którym stosuje opodatkowanie CIT estońskim,

– w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany stanu faktycznego.

Informacja CIT/EZ

Informacja stanowi załącznik do deklaracji rocznej CIT-8E, którą składają podmioty już będące podatnikiem CIT estońskiego. Jest to informacja o wysokości przychodów i innych danych uprawniających do opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych. Wypełnienie polega na zaznaczeniu warunków, których spełnienie uprawnia do stosowania ryczałtu. 

Termin złożenia: do końca trzeciego miesiąca roku podatkowego za poprzedni rok podatkowy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6