+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Podstawowe informacje o Prostej Spółce Akcyjnej

 

 

 

Podstawowe informacje o Prostej Spółce Akcyjnej

13 sie 2019 | Aktualności

Od  1 marca 2020 r. w życie wchodzi nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, na mocy której, do polskiego systemu wprowadzony zostanie trzeci rodzaj spółki kapitałowej (obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) – prosta spółka akcyjna (PSA) (uregulowana zostanie w art. 3001-300124 k.s.h.).

Zawarcie umowy spółki możliwe będzie na dwa sposoby: tradycyjną w formie aktu notarialnego albo poprzez wykorzystanie wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym. PSA będzie spółką niepubliczną, a co za tym idzie, nie będzie możliwości wprowadzenia jej na giełdę, w tym celu konieczne będzie przekształcenie PSA w spółkę akcyjną.

Nowy typ spółki dedykowany jest głównie tzw. start-up’om, gdyż ustawodawca zrezygnował z wysokiego minimalnego kapitału zakładowego, który w PSA zostaje zastąpiony kapitałem akcyjnym, którego minimalna wysokość wynosi 1 zł (w spółce akcyjnej 100.000 zł). Akcje w SPA będą miały charakter „beznominałowy”, wobec czego będą niezależne od kapitału akcyjnego. Akcje w PSA wyrażać będą prawa członkowskie w spółce, nie zaś cząstkę kapitału akcyjnego. Pokrycie akcji możliwe będzie poprzez wniesienie wkładów pieniężnych jak i aportów.

W PSA obok organów już znanych w spółkach kapitałowych, czyli zarządu, rady nadzorczej i walnego zgromadzenia (lub zgromadzenia wspólników w sp. z o.o.) możliwe będzie powołanie rady dyrektorów, która łączyć będzie funkcje zarządcze i nadzorcze. Rada dyrektorów będzie mogła zostać powołana zamiast zarządu, natomiast rada nadzorcza będzie organem fakultatywnym, którego powołanie może przewidywać umowa spółki.

Celem otwarcia się na nowe technologie, możliwe będzie prowadzenie rejestru akcjonariuszy PSA w rozproszonej i zdecentralizowanej bazie danych (z wykorzystaniem technologii „blockchain”). Rejestr akcjonariuszy prowadzić będą mogły jedynie podmioty do tego uprawnione.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, PSA ma być formą prawną, która zyska popularność większą od zwykłej spółki akcyjnej. Ma mieć na to wpływ ograniczenie formalizmu, zredukowanie kosztów przy tworzeniu spółki oraz dostosowanie do potrzeb obrotu gospodarczego i rozwoju nowych technologii.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6