+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Podsumowanie obowiązujących obostrzeń Covid-19

 

 

 

Podsumowanie obowiązujących obostrzeń Covid-19

9 lis 2020 | Aktualności

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze obecne ograniczenia obowiązujące na terenie całego kraju.

W całym kraju w przestrzeni publicznej istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Obowiązek został zniesiony w czasie odbywania podróży pojazdami samochodowymi (z wyjątkiem środków transportu publicznego). W pozostałym zakresie obowiązują dotychczasowe zasady.

 

EDUKACJA/ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i uczelnie wyższe uczą zdalnie. Stacjonarne zajęcia prowadzone są tylko przez przedszkola i żłobki. Rodzice i opiekunowie mają możliwość skorzystania z zasiłku opiekuńczego od 9 do 29 listopada 2020 r.

 

PRZEMIESZCZANIE SIĘ

Dzieci i młodzież do 16. roku życia – w godzinach 8:00-16:00 w dniach nauki szkolnej istnieje obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. W weekendy i dni wolne od nauki ta zasada nie obowiązuje.

Ograniczono przemieszczanie się seniorów – zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z:

– wykonywaniem czynności zawodowych,

– zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego,

– sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

 

GASTRONOMIA

Obowiązuje zakaz działalności stacjonarnej restauracji. Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie. Dozwolone jest prowadzenie restauracji w hotelach, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej jedną dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).

 

ZGROMADZENIA I SPOTKANIA

Możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos. Ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju (z wyjątkiem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych).

 

OBOWIĄZUJE zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesel, konsolacji i innych).

 

OBIEKTY SPORTOWE/FITNESS/BASENY/SPORT

Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz organizowania i przeprowadzania wydarzeń sportowych lub współzawodnictwa sportowego polegających na bieganiu, chodzie sportowym lub jeździe na rowerze.

Zawieszenie działalności obiektów sportowych z wyjątkiem:

– działających w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej jedną dobę hotelową.

– basenów, siłowni, klubów i centrów fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

– sportowe kluby taneczne i szkoły tańca są wyłączone z zakazu prowadzenia działalności polegającej na udostępnieniu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

 

HOTELE

Do dnia 29 listopada 2020 r. prowadzenie usług hotelarskich jest dopuszczalne wyłącznie dla gości:

– korzystających z tych usług w ramach podróży służbowej (w rozumieniu Kodeksu Pracy) lub podróży wykonywanej w związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem działalności gospodarczej,

– będących zawodnikami korzystającymi z tych usług w czasie zgrupowań i współzawodnictwa sportowego,

– będących osobami wykonującymi zawód medyczny,

– będącymi pacjentami i ich opiekunami, jeżeli konieczność zapewnienia im zakwaterowania wynika z warunków określonych dla danego świadczenia opieki zdrowotnej.

 

KULTURA/ROZRYWKA

Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

– twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0) z wyłączeniem działań (bez udziału publiczności) niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia; nagrań fonograficznych i audiowizualnych; wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość,

– działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z).

Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, instytucje kultury oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów ustawy o muzeach, polegające na zakazie: udostępniania zbiorów publiczności, organizacji wydarzeń z udziałem publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zakaz nie dotyczy: udostępniania zbiorów, które znajdują się na wolnym powietrzu, z wyjątkiem wnętrz obiektów kubaturowych, które mają być zamknięte dla zwiedzających; zwiedzania lasów, parków i ogrodów zabytkowych należących do instytucji kultury oraz innych ww. podmiotów

 

HANDEL/USŁUGI

W obiekcie handlowym lub usługowym o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2, w placówce handlowej oraz placówkach świadczących usługi pocztowe może przebywać jednocześnie nie więcej niż:

1) 1 osoba na 10 m2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług nie większej niż 100 m2;

2) 1 osoba na 15 m 2 – w przypadku obiektów i placówek o powierzchni przeznaczonej w celu sprzedaży lub świadczenia usług większej niż 100 m2.

Do dnia 29 listopada 2020 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym parkach handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2000 m2 ustanawia się zakaz:

1)           handlu detalicznego właścicielom lub najemcom powierzchni handlowej, z wyłączeniem takiego, którego przeważająca działalność polega na sprzedaży:

– żywności w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252 oraz z 2020 r. poz. 284, 285 i 1493),

– produktów kosmetycznych w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych (Dz. U. poz. 2227) innych niż  przeznaczone do perfumowania lub upiększania,

– artykułów toaletowych,

– środków czystości,

– produktów leczniczych w rozumieniu art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 944 i 1493), w tym przez apteki lub punkty apteczne,

– wyrobów medycznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 i 1493),

– środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 43 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia,

– gazet lub książek,

– artykułów budowlanych lub artykułów remontowych,

– artykułów dla zwierząt domowych,

– usług telekomunikacyjnych,

– części i akcesoriów do pojazdów samochodowych lub motocykli,

– paliw;

2)           prowadzenia działalności usługowej właścicielom lub najemcom powierzchni usługowej, z wyłączeniem takiej, której przeważająca działalność polega na świadczeniu usług:

-związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),

-optycznych,

-medycznych,

-bankowych,

-pocztowych, logistycznych oraz polegających na wydawaniu i odbieraniu przesyłek,

-ubezpieczeniowych,

-naprawy pojazdów samochodowych lub motocykli oraz naprawy lub wymiany opon i dętek,

-myjni samochodowych,

-ślusarskich,

-szewskich,

-krawieckich,

-pralniczych,

-gastronomicznych polegających wyłącznie na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub na przygotowywaniu i dostarczaniu żywności;

3)           prowadzenia handlu detalicznego i działalności usługowej na wyspach handlowych.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6