+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

POLSKI ŁAD – preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

 

 

 

POLSKI ŁAD – preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne

3 gru 2021 | Aktualności

Zmiana m.in. art. 26hc PIT (dodano).

Alternatywna spółka inwestycyjna (ASI) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym i może prowadzić działalność w formie:

1) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej albo spółki europejskiej;

2) spółki komandytowej albo spółki komandytowo-akcyjnej, w których jedynym komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna albo spółka europejska.

Zarządzający alternatywną spółką inwestycyjną jest podmiotem zarządzającym tą spółką, w tym co najmniej zarządzającym portfelem inwestycyjnym tej spółki oraz ryzykiem związanym z jej działalnością. Wniosek o wpis do rejestru Zarządzających ASI należy złożyć na piśmie do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Wyłącznym przedmiotem działalności ASI (z pewnymi wyjątkami) jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Projekt ustawy przewiduje zmiany w opodatkowaniu podatników (osób fizycznych) inwestujących w ASI. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się dodanie ulgi zgodnie z którą podatnik będzie mógł odliczyć od podstawy obliczenia podatku kwotę stanowiącą 50% wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie udziałów (akcji):

1. w ASI lub

2. w spółce kapitałowej,  w której ASI:

– posiada co najmniej 5% udziałów (akcji),

– będzie posiadała co najmniej 5% udziałów (akcji) w wyniku nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w tej spółce w okresie 90 dni od dnia nabycia lub objęcia udziałów (akcji) w spółce kapitałowej przez podatnika.

Odliczenie to będzie możliwe do wysokości nieprzekraczającej 250 000 zł w roku podatkowym. Prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania będą mieli podatnicy osiągający dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej (stawką 17% i 32%), oraz podatnicy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane podatkiem liniowym.

Co istotne, przepisy przewidują jeszcze szereg dodatkowych wymogów, by móc skorzystać z ww. preferencji.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6