+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

POLSKI ŁAD – ulga dla rodzin „2+4”

 

 

 

POLSKI ŁAD – ulga dla rodzin „2+4”

26 lis 2021 | Aktualności

Wraz z wejściem w życie przepisów dotyczących Polskiego Ładu podatnicy będą mogli dla przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku skorzystać z nowej ulgi dla rodzin „2+4”.

Ulga jest dedykowana dla podatników, którzy w stosunku do co najmniej czwórki dzieci wykonywali władzę rodzicielską, pełnili funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszkiwało, lub sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywali ciążące na nich obowiązki alimentacyjne albo sprawowali funkcję rodziny zastępczej.

Ulga będzie polegała na objęciu przychodów do wysokości 85 528 zł zwolnieniem przedmiotowym zgodnie z dodanym przepisem art. 21 ust. 1 pkt 153 PIT uzyskanych:

  • ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
  • z umów zlecenia, a także
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej, podatkiem liniowym, stawką 5% przy uldze IP BOX, a także ryczałtem ewidencjonowanym).

Zgodnie z przepisem art. 27ea ust. 1 pkt. 2 PIT pod pojęciem dzieci w ww. znaczeniu należy rozumieć dzieci:

  • małoletnie,
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te m.in. nie stosowały opodatkowania podatkiem liniowym.

Istotne jest również, że ulga przysługuje rodzicom niezależnie od tego, czy wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6