+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

„Polski Ład” – zmiany dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji nabytych w ofercie publicznej

 

 

 

„Polski Ład” – zmiany dotyczące opodatkowania dochodów ze sprzedaży akcji nabytych w ofercie publicznej

7 paź 2021 | Aktualności

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany w opodatkowaniu dochodów ze sprzedaży akcji nabytych po 1 stycznia 2022 roku w ofercie publicznej.

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych przez osoby fizyczne z odpłatnego zbycia akcji nabytych lub objętych w pierwszej ofercie publicznej przez podatnika lub jego spadkodawcę.

  • Zwolnienie to przysługiwać będzie tylko w przypadku, gdy dochód ten zostanie uzyskany po upływie trzech lat licząc od dnia, w którym akcje te zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym albo wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu.
  • Zwolnienie to zastosowanie będzie mieć również, gdy zbywane będą akcje nabyte w drodze spadku.
  • Zwolnienie nie będzie mieć jednak zastosowania, w przypadku odpłatnego zbycia akcji spółki, która była z podatnikiem lub spadkodawcą podatnika podmiotem powiązanym w okresie dwóch lat poprzedzających dzień objęcia lub nabycia tych akcji odpowiednio przez podatnika lub spadkodawcę.

Co istotne, zwolnienie dotyczyć będzie tylko przychodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w pierwszej ofercie publicznej po dniu 31 grudnia 2021 roku.

Zgodnie z projektem ustawy „Polski Ład” wskazane zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Link: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6