+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

„Polski Ład” – zmiany dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową

 

 

 

„Polski Ład” – zmiany dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową

29 wrz 2021 | Aktualności

Projekt ustawy dotyczący „Polskiego Ładu” przewiduje zmiany dotyczące ulgi na działalność badawczo-rozwojową (tzw. uldze B+R). W nowelizowanych przepisach przewiduje się wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty m.in. w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej.

Projekt wprowadza możliwość odliczenia przez podatnika będącego płatnikiem od zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, potrącanych należności z dochodów (przychodów) osób fizycznych zatrudnionych u podatnika na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, z tytułu kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej, których podatnik nie odliczył od dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń. 

Wysokość odliczenia ulgi B+R zostanie jednak ograniczona do kwoty odpowiadającej:

iloczynowi najniższej stawki podatkowej określonej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o  PIT, oraz nieodliczonego odliczenia kosztów kwalifikowanych – w przypadku podatnika opodatkowanego według zasad ogólnych (określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT) albo

19% nieodliczonego odliczenia kosztów kwalifikowanych – w przypadku podatnika opodatkowanego podatkiem liniowym (w przypadku osób fizycznych), a także

iloczynowi kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym (w przypadku podatników CIT).

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w wysokości odliczania przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy realizują działalność badawczo-rozwojową w wysokości 200% dla wszystkich podatników.

Co więcej, projektowane rozwiązanie wprowadza dla centrów badawczo-rozwojowych (tzw. CBR) możliwość odliczenia w ramach ulgi B+R kosztów kwalifikowanych wymienionych w ustawach podatkowych również w wysokości 200%.

Podatnik będzie uprawniony do stosowania tego odliczenia do końca roku podatkowego.

Zgodnie z projektem ustawy „Polski Ład” wskazane zmiany wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

Link: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1532

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6