+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

„Polski Ład” – zmiany w zasadach wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego

 

 

 

„Polski Ład” – zmiany w zasadach wykupu samochodu z leasingu do majątku prywatnego

16 sie 2021 | Aktualności

Zgodnie z projektem ustawy z dnia 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wśród istotnych zmian przewiduje się opodatkowanie wykupu do majątku prywatnego samochodu leasingowanego w działalności gospodarczej.

W obecnym stanie prawnym w odniesieniu do rzeczy ruchomych, które wykorzystywane są przez podatnika w działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy PIT, składniki te nie są traktowane jako składniki przedsiębiorstwa i nie podlegają amortyzacji. Co jednak istotne, podatnik ma możliwość zaliczenia rat leasingowych do kosztów podatkowych. W sytuacji, gdy leasingobiorca wykupi taki składnik po wycofaniu z działalności gospodarczej do majątku prywatnego, przychód z jego sprzedaży nie jest kwalifikowany jako przychód z działalności gospodarczej. Co więcej jeżeli sprzedaż rzeczy ruchomej nastąpi po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu.

W wyniku projektowanych zmian od 1 stycznia 2022 roku, w przypadku chęci wykupienia do majątku prywatnego samochodu, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie tzw. leasingu operacyjnego, podatnik będzie obowiązany do uiszczenia podatku dochodowego oraz podatku VAT. Ustawodawca chce bowiem zaliczyć do przychodów z działalności gospodarczej przychody z odpłatnego zbycia składników będących rzeczami ruchomymi objętymi leasingiem, jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki te zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6