+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Pomoc z tarczy antykryzysowej – nowe terminy

 

 

 

Pomoc z tarczy antykryzysowej – nowe terminy

25 sty 2021 | Aktualności

Informujemy, iż w dniu 19 stycznia 2021 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wchodzi ono w życie z dniem 1 lutego 2021 r.

Jednocześnie wskazujemy, iż skorzystanie z poniższych świadczeń nie koliduje z uzyskaniem subwencji PFR z tarczy finansowej 2.0 (oczywiście z uwzględnieniem limitu uzyskanej łącznie pomocy publicznej 800 tys. euro). Subwencja PFR bowiem nie ma charakteru celowego, może być przeznaczana na różnego rodzaju bieżące koszty prowadzonej działalności gospodarczej.

Zgodnie z rozporządzeniem przyznano:

Dofinansowanie z WUP – 2.000 zł do wynagrodzeń pracowników zgodnie z art. 15gga tarczy antykryzysowej.

– dla przedsiębiorców, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą pod kodem PKD przeważającej działalności: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z;

– przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

– wniosek na podstawie rozporządzenia może być składany do dnia 31 marca 2021 r. do WUP – na zasadach i w sposób wskazany w art. 15gga tarczy antykryzysowej.

 

Zwolnienie z ZUS.

przysługuje jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 r.;

za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. dla płatnika składek prowadzącego na dzień 30 listopada 2020 r. działalność gospodarczą pod kodem PKD przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z albo

– za okres od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia  31 stycznia 2021 r. dla płatnika składek prowadzącego na dzień 30 listopada 2020 r. działalność gospodarczą pod kodem PKD przeważającej działalności: 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;

we wszystkich przypadkach przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za odpowiednio:

1) styczeń 2021 r.

2) grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

nie później niż do dnia 28 lutego 2021 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania;

– wniosek na podstawie rozporządzenia może być składany do dnia 31 marca 2021 r. do ZUS – na zasadach i w sposób wskazany w tarczy antykryzysowej.

 

Dotacje 5.000 zł od starosty dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy.

– przedsiębiorca, który na dzień 30 listopada 2020 r. prowadził działalność gospodarczą pod kodem PKD przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z;

– przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego;

– dotacja nie może być udzielona mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, którzy zawiesili wykonywanie działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.;

– wniosek na podstawie rozporządzenia może być składany do dnia 31 marca 2021 r. do PUP – na zasadach i w sposób wskazany w tarczy antykryzysowej.

 

Ponowne świadczenie postojowe.

– przyznawane osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, prowadzącej ją na dzień 30 listopada 2020 r. oznaczoną kodem PKD przeważającej działalności: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, – maksymalnie może być przyznane jednokrotnie;

– dla kodów: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.04.Z, 96.01.Z – maksymalnie może być przyznane dwukrotnie;

– przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6