+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Praca zdalna w czasie izolacji z powodu COVID

 

 

 

Praca zdalna w czasie izolacji z powodu COVID

4 gru 2020 | Aktualności

Informujemy, iż w dniu wczorajszym (3.12.2020 r.) Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadziła art. 4ha i art. 4hb do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, regulując możliwość pracy świadczonej przez pracowników zdalnie w czasie odbywania przez nich izolacji z powodu stwierdzonego zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

  1. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy,  przyjęte rozwiązanie będzie dotyczyło przypadków, w których osoby objęte izolacją domową przechodząc chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie.
  2.  W przypadku świadczenia pracy w trakcie izolacji w warunkach domowych nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani zasiłek chorobowy.
  3. Ponadto ustawodawca wprowadzając art. 4hb starał się uregulować sytuację, w których praca zdalna nie byłaby świadczona przez cały okres kwarantanny lub izolacji (np. w związku z pogorszeniem stanu zdrowia pracownika). Wówczas przewidziano, iż za okres nieświadczenia pracy w trakcie kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych pracownik zachowa prawo do świadczeń chorobowych.

Na marginesie wskazujemy, że tą ustawą zniesiono również zakaz handlu w dniu 6.12.2020 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6