+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Praca zdalna w kodeksie pracy – główne założenia projektu

 

 

 

Praca zdalna w kodeksie pracy – główne założenia projektu

18 maj 2021 | Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwają prace nad projektem ustawy regulującej zasady pracy zdalnej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze założenia projektu zaprezentowane przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii.

Praca zdalna ma być wykonywana całkowicie bądź częściowo w miejscu zamieszkania pracownika albo w innym ustalonym miejscu. Co istotne, pracodawca oraz pracownik będą mogli dokonać ustaleń w tym zakresie zarówno przy zawieraniu umowy o pracę, jak i już w trakcie zatrudnienia.

Zasady wykonywania pracy zdalnej ma określać porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą i zakładowymi organizacjami zawodowymi. W przypadku, gdyby nie doszło do zawarcia takiego porozumienia albo jeżeli u pracodawcy nie funkcjonują związki zawodowe – zasady powinien określać regulamin ustalony przez pracodawcę.

Wykonywanie pracy zdalnej będzie dopuszczalne również na polecenie pracodawcy lub na wniosek pracownika. Warunkiem wydania pracownikowi polecenia w tym zakresie będzie posiadanie przez pracownika odpowiednich warunków lokalowych i technicznych. Każda ze stron będzie miała możliwość wycofania się z wykonywania pracy zdalnej, w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia takiej pracy.

Obowiązkiem pracodawcy będzie dostarczenie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a ponadto pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej (m.in.  kosztów energii elektrycznej oraz dostępu do łączy telekomunikacyjnych). Gdy do pracy zdalnej będą wykorzystywane materiały i narzędzia pracy stanowiące własność pracownika, pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent (lub ryczałt) w wysokości ustalonej przez strony.

Wnioski pracownika pracującego zdalnie, dla których przepisy wymagają formy pisemnej, będą mogły być składane w postaci papierowej lub elektronicznej.

Pracodawca będzie musiał realizować obowiązki wynikające z działu dziesiątego Kodeksu pracy (dot. bezpieczeństwa i higieny pracy) z wyłączeniem:

– obowiązku organizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

–  obowiązku dbania o bezpieczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,

–  obowiązków dotyczących pomieszczeń pracy i obiektów budowlanych,

–  obowiązku dotyczącego urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

Wstępne szkolenie bhp osób zatrudnianych do pracy zdalnej będzie mogło się odbywać w całości poprzez środki komunikacji elektronicznej.

Do badania wypadków przy pracy zdalnej będą stosowane odpowiednio przepisy o wypadkach przy pracy – z uwzględnieniem prawa pracownika do ochrony życia prywatnego.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6