+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Praca zdalna w Kodeksie pracy

 

 

 

Praca zdalna w Kodeksie pracy

28 lut 2023 | Aktualności

Od 7 kwietnia 2023 r. zacznie obowiązywać nowelizacja Kodeksu pracy, przewidująca możliwość wykonywania pracy w trybie zdalnym. Dotychczas możliwość taka istniała tylko w okresie epidemii i zagrożenia epidemicznego.

Wdrożenie pracy zdalnej w zakładzie pracy wymaga podjęcia szeregu działań, w tym:

– uregulowania zasad pracy zdalnej w porozumieniu lub regulaminie pracy zdalnej,

– sporządzenia oceny ryzyka zawodowego,

– wprowadzenia zmian do informacji przekazywanych pracownikom,

– określenia zasad zwrotu pracownikowi kosztów energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej oraz innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej.

Przepisy przewidują również, że pracodawca jest zobowiązany uwzględnić wniosek o pracę zdalną, w przypadku, jeżeli wystąpi z nim pracownica w ciąży, pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4 roku życia, a także pracownik sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Odmowa uwzględnienia takiego wniosku jest możliwa, tylko gdy praca zdalna nie będzie możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6