+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Pracownicze plany kapitałowe

 

 

 

Pracownicze plany kapitałowe

12 gru 2018 | Aktualności

W dniu 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (dalej jako PPK).

PPK to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania, stworzony w celu systematycznego gromadzenia oszczędności z przeznaczeniem na ich wypłatę po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia oraz na inne cele wskazane w ustawie. Zgodnie z unijnymi wymogami w zakresie dobrowolnego zabezpieczenia emerytalnego – ustawa wprowadza jednolity wiek dla kobiet i mężczyzn, uprawniający do wypłat oszczędności.

Istotną cechą PPK jest to, że środki zgromadzone przez uczestników będą stanowić ich prywatną własność. A zatem, PPK jest instrumentem gromadzenia własnych oszczędności przez uczestników planów, w celu wykorzystania środków po zakończeniu aktywności zawodowej.

Ustawa przewiduje możliwość zawiera dwóch rodzajów umów: o zarządzanie PPK i o prowadzenie PPK. Podmiot zatrudniający (tj. m.in. pracodawca, zleceniodawca, rolnicze spółdzielnie produkcyjne lub spółdzielnie kółek rolniczych) zawiera z instytucją finansową umowę o zarządzanie PPK, jeśli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której jest obowiązany zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Umowa zawierana jest w formie elektronicznej.

Dorozumianą formą składania oświadczeń woli przez uczestników ma być forma elektroniczna, która pozwala na utrwalenie na trwałym nośniku oświadczeń. Przy czym dopuszcza się, aby umowa o zarządzanie PPK przewidywała inną postać oświadczeń woli.

Powszechność systemu PPK polega na tym, że na podmioty, które zatrudniają co najmniej jedną osobę zatrudnioną (m.in. pracownicy, osoby fizyczne wykonujące prace nakładczą, członkowie rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji) nałożono obowiązek zawierania umowy o zarządzanie PPK.

Istotnym jest również, że obowiązek zawierania umów o zarządzanie PPK będzie stopniowo obejmował podmioty zatrudniające:

  1. od dnia 1 lipca 2019 r. – podmioty zatrudniające, co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.,
  2. od dnia 1 stycznia 2020 r. – podmioty zatrudniające, co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.,
  3. od dnia 1 lipca 2020 r. – podmioty zatrudniające, co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6