+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Prawa pracownika przywróconego do pracy na podstawie wyroku sądu

 

 

 

Prawa pracownika przywróconego do pracy na podstawie wyroku sądu

9 lut 2024 | Aktualności

Obecnie orzecznictwo i doktryna wyrażają pogląd, że pracownikowi przywracanemu do pracy na podstawie wyroku sądu nie przysługują roszczenia urlopowe za okres pozostawania bez pracy. W tym okresie pracownik nie nabywa m.in. prawa do urlopu wypoczynkowego.

Zwracamy jednak uwagę na wydany w dniu 26.06.2020 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w połączonych sprawach C-762/18 i C-37/19. Zdaniem Trybunału, prawo do urlopu przysługuje także za czas od dnia niezgodnego z prawem zwolnienia do dnia przywrócenia do pracy. Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiążące są jedynie w tych sprawach, których dotyczą, niemniej wyznaczają kierunek interpretacji przepisów w krajach Unii Europejskiej.

Na wymieniony wyżej wyrok TSUE coraz częściej próbują powoływać się pracownicy w sporach z pracodawcą. Dotychczas w uzasadnieniach orzeczeń wydanych w podobnych sprawach sądy jednak negowały trafność takiej argumentacji podając, że „wyrok przywracający powoda do pracy ma skutek ex nunc – na przyszłość, nie orzeka on o nieważności oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę. Przedmiotem orzeczenia TSUE była zaś sytuacja, w której przywrócenie do pracy było następstwem uprzedniego unieważnienia (stwierdzenia nieważności) oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę (ex tunc).” (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2022 r., XIV Pa 60/22, LEX nr 3458621).

Niewykluczone jednak, że kierunek orzeczniczy będzie ulegał stopniowo zmianie, za kolejnymi rozstrzygnięciami sądów pracy, co będzie wymagało szczególnej uwagi pracodawców.

Źródło: wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 26.06.2020 r. w połączonych sprawach C-762/18 i C-37/19; wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5.10.2022 r., XIV Pa 60/22

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6