+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Prawo holdingowe

 

 

 

Prawo holdingowe

28 wrz 2022 | Aktualności

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 13 października wchodzi w życie nowelizacja przepisów ustawy – Kodeks spółek handlowych. Ustawa zmieniająca wprowadza szereg istotnych zmian w działalności spółek kapitałowych. W szczególności wprowadzone zostaną następujące zmiany:

  • Wprowadzenie tzw. prawa holdingowego – możliwość utworzenia „grupy spółek”, przez co należy rozumieć spółkę dominującą i spółkę albo spółki zależne, będące spółkami kapitałowymi, kierujące się zgodnie z uchwałą o uczestnictwie w grupie spółek wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu (interes grupy spółek), uzasadniającą sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną albo spółkami zależnymi”;
  • Kadencje członków zarządu oraz członków rady nadzorczej spółek kapitałowych będziemy obliczać w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej;
  • Wprowadzony zostanie obowiązek protokołowania uchwał z posiedzenia zarządu i rady nadzorczej w sp. z o.o.;
  • Nowelizacja wprowadza również istotne zmiany w zakresie działania rady nadzorczej/komisji rewizyjnej. Zgodnie z założeniami projektu ustawy – członkowi rady nadzorczej mają być „(…) adekwatnym partnerem do dyskusji z zarządem w konkretnych sprawach odnoszących się do aktywności spółki, muszą dysponować gwarancją pozyskiwania we właściwym czasie wszelkich rzetelnych i kompletnych informacji odnoszących się do rzeczonej organizacji, bez których ich ogląd sytuacji pozostawałby zafałszowany.” Stąd nowelizacja wprowadza szczególne obowiązki i uprawnienia rady nadzorczej/komisji rewizyjnej;
  • Zaczną obowiązywać nowe zasady dotyczące posiedzeń rady nadzorczej/komisji rewizyjnej;
  • Uregulowana zostanie kwestia udostępniania dokumentów finansowych wspólnikom/akcjonariuszom;

Nowelizacja wprowadza obowiązek uzyskania uprzedniej zgody rady nadzorczej na zawarcie wybranych transakcji przez spółkę akcyjna ze spółką dominującą, spółką zależną lub spółką powiązaną.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6