+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Prekonsultacje SLIM VAT 3

 

 

 

Prekonsultacje SLIM VAT 3

7 lut 2022 | Aktualności

Ministerstwo Finansów zapowiada kolejne zmiany w zakresie podatku VAT, prawa bankowego oraz prawa celnego, tzw. „SLIM VAT 3”. Według założeń Ministerstwa Finansów będzie to pakiet uproszczeń przede wszystkim w zakresie obowiązków związanych z podatkiem VAT. Pakiet zakłada m.in. prostsze fakturowanie, zmniejszenie formalności oraz poprawę płynności finansowej firm.

Główne założenia projektowanych zmian to:

  • zwiększenie limitu „małego podatnika” z 1.200.000 euro do 2.000.000 euro;
  • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadkach gdy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej;
  • prawo do wykazania/skorygowania WDT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, co uprości obowiązek korygowania tej transakcji (obecnie jest to moment dokonania dostawy);
  • rozszerzenie zwolnienia przedmiotowego usług zarządzania funduszami na podmioty z krajów członkowskich (obecnie uprawnione są jedynie podmioty krajowe);
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu. Po zmianie faktura nie będzie formalnym warunkiem odliczenia podatku z WNT;
  • zwiększenie kwoty pozwalającej na uznanie, że proporcja określona przez podatnika wynosi 100%, w sytuacji gdy proporcja ta przekroczyła u niego 98%, z obecnych 500 zł do 10 000 zł;
  • możliwość rezygnacji z obowiązku odrębnego wystawienia faktury zaliczkowej, jeżeli podatnik otrzyma całość lub część zapłaty z tytułu zaliczki, w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym powstał obowiązek podatkowy, w odniesieniu do czynności na poczet których tę zapłatę otrzymał;
  • w sytuacji zapłaty na rachunek spoza białej listy – wprowadzenie dodatkowego sposobu pozwalającego uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, który byłby dedykowany sytuacji zmiany przez podatnika faktora, tj. po zawarciu porozumienia (umowy) pomiędzy faktorami a klientem, prowadzącego do zmiany wierzyciela wierzytelności wynikających z umowy dostaw towarów lub świadczenia usług przez dostawcę, objętych umową faktoringu;
  • doprecyzowanie przepisów dotyczących korekt w procedurze IOSS, OSS oraz MOSS (do 1.07.2021 r.);
  • rozszerzenie katalogu zobowiązań, które możne opłacić z rachunku VAT.

Prekonsultacje są otwarte dla wszystkich. Uwagi i opinie można zgłaszać do 14 lutego 2022 r.

Treść propozycji wraz z uzasadnieniem można znaleźć na stronie:

https://www.gov.pl/web/kas/prekonsultacje-slim-vat-3-rozpoczete

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6