+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Programy energetyczne dla przedsiębiorców

 

 

 

Programy energetyczne dla przedsiębiorców

19 paź 2022 | Aktualności

W dniu 10 października br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 29 września 2022 r. o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022–2024. Ustawa określa ramy dla programów rządowych przyjmowanych w drodze uchwały Rady Ministrów, które mogą być realizowane w latach 2022-2024. Programy te adresowane będą do wybranych grup przedsiębiorców w związku z ponoszeniem przez nich dodatkowych kosztów wynikających ze wzrostu cen energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Minister właściwy do spraw gospodarki oraz operator programu opublikują ogłoszenie zawierające informacje o:

– możliwości ubiegania się o wsparcie,

– podmiotach uprawnionych do składania wniosków,

– kryteriach, warunkach,

– okresie, za który przyznawana jest pomoc,

– warunkach, a także sposobie obliczania wysokości pomocy publicznej,

– maksymalnego poziomu dofinansowania,

– wzorze wniosku,

– terminie oraz

– sposobie składania wniosku.

Podstawą udzielenia pomocy będzie umowa o udzielenie pomocy zawarta przez operatora programu z przedsiębiorcą. Umowa określi przeznaczenie pomocy, jej wysokość, warunki udzielenia pomocy, termin i sposób jej rozliczenia, a także tryb kontroli.

Ustawa wprowadza także rozwiązania umożliwiające wprowadzanie na rynek oraz wykorzystywanie w celach grzewczych węgla brunatnego w okresie od dnia 15 września 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023. Uregulowania te, we wskazanym okresie, wyłączają stosowanie zakazów wprowadzania na rynek oraz wykorzystywania w celach grzewczych węgla brunatnego oraz przepisów sankcyjnych, o charakterze karnym czy administracyjnym, za złamanie zakazów w tym zakresie.

Ustawą reguluje również zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska oraz ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

Tekst ustawy dostępny jest pod linkiem:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220002088/O/D20222088.pdf

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6