+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Projekt dotyczący kolejnych zmian w podatku dochodowym oraz składkach ZUS i NFZ

 

 

 

Projekt dotyczący kolejnych zmian w podatku dochodowym oraz składkach ZUS i NFZ

29 mar 2022 | Aktualności

W ostatnich dniach na stronach rządowego centrum legislacji pojawił się projekt dotyczący kolejnych zmian w podatku dochodowym oraz składkach ZUS i NFZ.

Obecna wersja projektu wskazuje, iż kluczowe zmiany wejdą w życie już od 01.07.2022 r. bądź od 01.01.2023 r.

Przedmiotowy projekt porusza następujące punkty:

– oskładkowanie komplementariuszy spółki komandytowo- akcyjnej (od 01.01.2023 r.)

Składki na ubezpieczenie społeczne dla komplementariuszy spółki komandytowo- akcyjnej mają być naliczane od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Obecnie, suma składek do zapłaty wyniosłaby 1211,28 zł (1124,23 zł bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego) miesięcznie.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne mają być naliczane od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Obecnie, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla komplementariuszy spółki komandytowo- akcyjnej wyniosłaby 559,89 zł miesięcznie.

Co istotne, płacone składki (zarówno dotyczące ubezpieczenia społecznego jak i składka zdrowotna) nie podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania czy też od podatku dotyczących SKA. Ewentualnie będzie możliwość ich odliczenia w przypadku osiągania innych dochodów.

– oskładkowanie składką zdrowotną wkładu akcjonariusza do prostej spółki akcyjnej (PSA), którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług wnoszącego (od 01.07.2022 r.)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne mają być naliczane od podstawy stanowiącej kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Obecnie, składka na ubezpieczenie zdrowotne dla akcjonariusza wyniosłaby  559,89 zł miesięcznie.

– wprowadzenie limitowanego odliczenia z tytułu zapłaconej przez podatnika opodatkowanego liniowo składki na ubezpieczenie zdrowotne (od 01.07.2022 r.)

Proponuje się wprowadzenie limitowanego odliczenia z tytułu zapłaconej przez podatnika opodatkowanego liniowo  składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2022 r. Kwota ta ma stanowić 8 700 zł odliczenia od dochodu. Efektywnie daje to podatnikowi ok 1653 zł oszczędności.

– doprecyzowanie przepisów w zakresie składki zdrowotnej przy kilku rodzajach działalności  (od 01.07.2022 r.)

Po zmianie, nie będzie już wątpliwości, iż składkę zdrowotną od każdej prowadzonej spółki płaci tylko ten podatnik, kto nie uzyskuje przychodów z działalności gospodarczej, a wyłącznie przychody (kapitałowe) z kilku spółek komandytowych lub jednoosobowych spółek z o.o.

L.p. Przykładowe rodzaje prowadzonej działalności Liczba składek zdrowotnych
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza 2 spółki komandytowe 2 składki zdrowotne
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza 2 spółki komandytowe

2 spółki z o.o.
(jednoosobowe)

3 składki zdrowotne
3. 2 spółki komandytowe 2 składki zdrowotne
4. 2 spółki komandytowe

2 spółki z o.o.
(jednoosobowe)

1 prosta spółka akcyjna

5 składek zdrowotnych
5. Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Spółka jawna

2 spółki komandytowe 3 składki zdrowotne

– doprecyzowanie przepisów w zakresie oskładkowania zdrowotnego prokurentów (od 01.07.2022 r.)

Po zmianach nie będzie już wątpliwości, że składkę zdrowotną muszą obowiązkowo płacić prokurenci. Będą oni wprost wymienieni w art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6