+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Przeciwdziałanie kradzieży spółek – nowe przepisy

 

 

 

Przeciwdziałanie kradzieży spółek – nowe przepisy

20 maj 2022 | Aktualności

Z dniem 21 czerwca 2021 r. wejdzie w życie zmiana ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, wprowadzająca możliwość automatycznego przesyłania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacji o:

  • zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy obejmującej numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy i datę rejestracji sprawy albo – przy czym informacja jest przesyłana automatycznie po zarejestrowaniu w systemie teleinformatycznym sprawy dotyczącej podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano;
  • dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru obejmującej numer w Rejestrze, sygnaturę sprawy, datę dokonania wpisu i numer wpisu (dotyczącą podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej) – informacja jest przesyłana automatycznie po dokonaniu wpisu w pozycji Rejestru podmiotu, którego numer w Rejestrze wskazano.

Powyższe informacje będą przesyłane każdemu, kto za pośrednictwem tego systemu wskazał numer w Rejestrze danego podmiotu.

Dodatkowo informacje te będą przesyłane przez wskazany okres, nie dłuższy niż rok lub do chwili złożenia rezygnacji z otrzymywania tych informacji. Możliwe jest przedłużenie tego okresu, przy czym każdorazowo okres ten nie może być dłuższy niż rok.

Maksymalny limit jednoczesnego przesłania informacji obejmuje 50 podmiotów.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6