+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Przedawnienie roszczeń z końcem roku kalendarzowego

 

 

 

Przedawnienie roszczeń z końcem roku kalendarzowego

24 lis 2020 | Aktualności

W związku ze zbliżającym się końcem 2020 roku, przypominamy, iż nowelizacja Kodeksu cywilnego, która weszła w życie dnia 9 lipca 2018 r., zmieniła zasady obliczania upływu terminu przedawnienia.

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem art. 118 k.c., koniec terminu przedawnienia przypada co do zasady na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W praktyce oznacza to ułatwienie oraz ujednolicenie zasad obliczania terminu przedawnienia, poprzez wydłużenie terminów przedawnienia do dnia 31 grudnia danego roku.

Co ważne, przepisy przejściowe do ustawy nowelizującej wskazują, iż do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie tej ustawy  (tj. dnia 9 lipca 2018 r.) i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych co do zasady stosuje się nowe przepisy, ale ta zasada nie dotyczy przysługujących konsumentowi roszczeń, do których stosuje się dotychczasowe przepisy o terminach przedawnienia (termin przedawnienia roszczeń konsumenta przeciwko przedsiębiorcy nie ulega zatem przedłużeniu do ostatniego dnia roku kalendarzowego).

W sprawach, w których termin przedawnienia upływa już dnia 31 grudnia 2020 r., sugerujemy niezwłocznie podjąć działania mające na celu przerwanie biegu przedawnienia.

Bieg przedawniania przerywa się przez m.in. każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Przykładowo, czynnością taką prowadzącą do przerwania biegu przedawnienia jest wytoczenie powództwa.

Na marginesie wskazujemy, iż w doktrynie istnieją rozbieżności odnośnie warunków zakwalifikowania zawezwania do próby ugodowej jako okoliczności powodującej przerwanie biegu przedawnienia. W najbliższym czasie Sąd Najwyższy ma pochylić się nad tym istotnym zagadnieniem i rozstrzygnąć tą wątpliwość. W związku powyższym, w razie konieczności doprowadzenia do przerwania biegu przedawnienia, wskazujemy, że obecnie pewniejszym środkiem jest np. wniesienie pozwu.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6