+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Przedawnienie roszczenia o zapłatę dywidendy

 

 

 

Przedawnienie roszczenia o zapłatę dywidendy

23 gru 2016 | Aktualności

Jeżeli wspólnik nie jest przedsiębiorcą, roszczenie o wypłatę dywidendy przedawania się po dziesięciu latach- takie stanowisko zajął Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 20 września 2016r. (sygn. akt I ACa 876/14).

Omawiana sprawa dotyczyła wypłaty dywidendy w spółce z o.o. Powód był wspólnikiem spółki z o.o. i pomimo uchwał zgromadzenia wspólników o podziale zysku spółki podjętych w latach 2006-2009, nie otrzymał należnej mu dywidendy.

Sąd Okręgowy zakwalifikował roszczenie o zapłatę dywidendy jako związane z działalnością gospodarczą, dlatego przypisał mu trzyletni okres przedawnienia. Sąd uznał, że  bieg terminu przedawnienia roszczenia o wypłatę dywidendy rozpoczął się w dniu, w którym powód mógł domagać się jej wypłaty, a nie w dniu wezwania spółki do zapłaty. W konsekwencji roszczenie zgłoszone w pozwie złożonym w 2013 r. było już przedawnione.

Sąd Apelacyjny nie podzielił stanowiska Sądu I instancji. W uzasadnieniu stwierdził, że do uznania danego roszczenia za związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykazany musi zostać związek funkcjonalny pomiędzy przedmiotem działalności podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, a czynnościami prowadzącymi do powstania roszczenia. Ponieważ wspólnik nie był przedsiębiorcą, jego roszczenie nie mieściło się w zakresie jego działalności gospodarczej. Fakt, że taką działalność prowadziła spółka, nie wpływał na  charakter roszczenia o wypłatę dywidendy. Sąd przyjął, że początkiem biegu terminu przedawnienia była data najwcześniejszej podjętej przez spółkę uchwały, roszczenie powoda nie było więc w dniu złożenia pozwu przedawnione.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6