+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Przypomnienie o nowelizacji Kodeksu Pracy

 

 

 

Przypomnienie o nowelizacji Kodeksu Pracy

13 gru 2022 | Aktualności

Przypominamy, że w dniu 01.12.2022 r. Sejm uchwalił ustawę zmieniającą Kodeks Pracy. Obecnie projekt ustawy trafił do Senatu, posiedzenie Senatu, na którym ww. projekt będzie poddany pod obrady, planowane jest na 14.12.2022 r. Jak tylko ustawa zostanie ostatecznie przyjęta, będziemy Państwa informować.

Zaznaczamy, że jest to jeden z dwóch projekt ustawy zmieniającej KP i uregulowano w niej kwestie związane z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości pracowników.

Drugi z projektów, który będzie dotyczył również m.in.: urlopów związanych z rodzicielstwem, czas trwania okresu próbnego, zmiany w zawieranych umowach o pracę, nie wszedł jeszcze pod obrady Sejmu.

Zmiany dotyczą w szczególności:

1.Możliwości stosowania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników lub kontroli na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu, przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego.

2.Pracy zdalnej, przy czym niestety możliwość jej zastosowania został ograniczony do stanu okresów obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz okresów, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej.

Zmiany będą wymagały implementacji do regulaminu pracy oraz przekazania dodatkowych informacji dla pracowników.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6