+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Przypomnienie o obowiązkach informacyjnych wspólników spółek opodatkowanych Estońskim CIT

 

 

 

Przypomnienie o obowiązkach informacyjnych wspólników spółek opodatkowanych Estońskim CIT

6 gru 2022 | Aktualności, CIT Estoński

Osoba fizyczna będąca udziałowcem, akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki opodatkowanej Estońskim CIT – składa spółce oświadczenie o podmiotach, w których posiada, bezpośrednio lub pośrednio, co najmniej 5% udziałów w kapitale, ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub instytucji wspólnego inwestowania lub innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym. Termin na przekazanie oświadczenia spółce to koniec pierwszego miesiąca każdego roku podatkowego spółki, w którym stosuje Estoński CIT lub termin 14 dni od zaistnienia zmian w stanie faktycznym.

W razie braku wykonania obowiązku, spółka informuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla spółki oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla wspólnika – w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na jego wykonanie.

Zaznaczamy, że przekazania kopii oświadczenia może żądać naczelnik urzędu skarbowego.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6