+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Przypomnienie o sankcjach za niestosowanie przepisów dotyczących MDR (schematy podatkowe)

 

 

 

Przypomnienie o sankcjach za niestosowanie przepisów dotyczących MDR (schematy podatkowe)

14 cze 2019 | Aktualności

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw. Do Ordynacji podatkowej dodano art. 86a – 86o, tj. nowy rozdział zatytułowany „Informacje o schematach podatkowych”.

Nowe przepisy dotyczą obowiązku przekazywania przez podatników do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR). Obowiązkiem raportowania objęto wszystkie rodzaje podatków (np. podatki dochodowe, od towarów i usług, akcyzowy, od nieruchomości). Przepisami nie jest objęte jedynie cło.

Za naruszenie ww. obowiązków podatnikom grożą dotkliwe sankcje:

1. sankcje z kodeksu karnego skarbowego (KKS):

  • kara grzywny lub kara do 720 stawek dziennych – brak raportowania o schematach do Szefa KAS, nieterminowe wykonywanie ww. obowiązku;
  • dodatkowo może być orzeczony środek karny dotyczący zakazu prowadzenia określonej działalności – w razie skazania za naruszenie obowiązków związanych z przekazywaniem informacji dotyczących schematów podatkowych;

2. sankcje administracyjne z Ordynacji podatkowej:

  • kara pieniężna do 2 mln zł – niewprowadzenie do stosowania wewnętrznej procedury;
  • kara pieniężna do 10 mln zł – w wypadku, gdy przestępstwo skarbowe polegające na niedopełnieniu obowiązków wynikających z przepisów MDR zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6