+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki

 

 

 

Rezygnacja ostatniego członka zarządu spółki

8 lip 2019 | Aktualności

Od czasu uchwalenia Kodeksu spółek handlowych praktycznym problemem, na który napotykały się spółki kapitałowe, była rezygnacja z pełnienia funkcji składana przez jedynego (ostatniego) członka zarządu. Ustawodawca chcąc uregulować to zagadnienie, z dniem 1 marca 2019 r., znowelizował art. 202 k.s.h. oraz art. 369 k.s.h. dodając odpowiednio § 6 oraz § 51 i § 5 2 do ww. przepisów.

W pierwszej kolejności zauważyć należy, że na rezygnującego ostatniego członka zarządu spółki z o.o. nałożony został obowiązek zwołania Zgromadzenia Wspólników, przy czym do zaproszenia na Zgromadzenie dołączyć należy oświadczenie o rezygnacji. Umowa spółki może jednak odmiennie regulować tryb rezygnacji. Rezygnacja jest natomiast skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano Zgromadzenie Wspólników.

W przypadku spółki akcyjnej, stosownie do wprowadzonego art. 369 § 51 k.s.h. członek zarządu rezygnację składa Radzie Nadzorczej. Jeśli żaden mandat w Radzie Nadzorczej nie jest obsadzony, rezygnujący członek zarządu powinien zwołać Walne Zgromadzenie, gdzie analogicznie do regulacji spółki z o.o., do zaproszenia na Zgromadzenie, dołączyć powinien oświadczenie o rezygnacji. Stosownie do § 52 omawianego przepisu, akcjonariusze uprawnieni są do statutowego określenia trybu rezygnacji, który będzie odmienny od rozwiązań ustawowych. Podobnie jak w spółce z o.o., w takiej sytuacji rezygnacja jest skuteczna z dniem, który następuje po dniu, na który zwołano Walne Zgromadzenie.

Zauważyć należy, iż w wyniku nowelizacji nie ma obecnie możliwości złożenia rezygnacji przez jedynego członka zarządu, które odniosłoby skutek natychmiastowy. Znowelizowane przepisy zastosowanie znajdą także w sytuacji, kiedy w zarządzie wieloosobowym wszyscy członkowie jednocześnie złożą rezygnację.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6