+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych niemożliwy przy dzierżawie znaków towarowych

 

 

 

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych niemożliwy przy dzierżawie znaków towarowych

7 cze 2022 | Aktualności

Dnia 24 maja 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał kolejną interpretację indywidualną (sygn. 0115-KDIT1.4011.172.2022.1.JG) w zakresie dzierżawy znaków towarowych. Organ podtrzymał swoje stanowisko, które wyraził uprzednio w interpretacji indywidualnej z dnia 6 października 2021 r. (sygn. 0115-KDIT1.4011.529.2021.1.MN).

Przedmiotem obu wskazanych interpretacji była możliwość dzierżawienia znaku towarowego będącego składnikiem majątku prywatnego przedsiębiorcy.

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie rozróżnia, czy przedmiot dzierżawy jest składnikiem majątku firmowego czy prywatnego. Przepis traktuje jedynie o wynajmie i dzierżawie „własności intelektualnej i podobnych produktów z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKWiU 77.40)”. Przychody z takich umów mogą być opodatkowane 8,5%. ryczałtem do kwoty 100 tys. zł, a powyżej są objęte stawką 12,5% Natomiast z art. cytowanej wynika, że reguluje ona opodatkowanie przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

  • prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą;
  • osiągające przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT (czyli z odrębnych źródeł, jakimi są: najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze).

Z kolei regulacja zawarta w art. 6 ust. 1ba cytowanej ustawy wprost wskazuje przychody z najmu lub dzierżawy „rzeczy albo praw majątkowych oraz umów o podobnym charakterze, których przedmiotem nie są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą”.

Mimo takiego ukształtowania przepisów Dyrektor KIS uznał, że jeżeli dzierżawiony jest znak towarowy będący składnikiem majątku prywatnego, to podatnik nie ma prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. Zdaniem organu w takiej sytuacji mamy do czynienia z całkiem innym źródłem przychodów, do którego ustawa o ryczałcie nie ma zastosowania. Chodzi o przychody z praw majątkowych wymienione w ustawie o PIT. Zgodnie z art. 18 tejże ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS, skoro przepis ten stanowi wprost o prawach do znaków towarowych, to przychody z dzierżawy znaku towarowego są przychodami z praw majątkowych, a nie z najmu lub dzierżawy. Z uwagi na powyższe Dyrektor KIS odmawia prawa do ryczałtu podatnikom, którzy oddają w dzierżawę znak towarowy, gdy ten jest składnikiem majątku prywatnego, a więc gdy umowa jest zawarta poza działalnością gospodarczą.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6