+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Sąd najwyższy o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki

 

 

 

Sąd najwyższy o odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki

8 gru 2017 | Aktualności

W uchwale z dnia 1 grudnia 2017r. Sąd Najwyższy po raz kolejny wypowiedział się w kwestii odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki, w sytuacji, gdy wcześniejsza egzekucja wobec niej okazała się bezskuteczna (299 § 1 ksh ). Przepisy przewidują, że członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody. Sąd Najwyższy wskazuje jednak, że  w ramach odpowiedzialności z art. 299 § 1 ksh odpowiadają członkowie zarządu spółki z o.o., którzy nie złożyli we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości – w sytuacji całkowitej niewypłacalności spółki i zaciągania przez nich nowych zobowiązań, bez względu na to, czy wykażą okoliczność braku możliwości jakiegokolwiek zaspokojenia wierzyciela w razie zgłoszenia we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6