+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Składka zdrowotna a kilka działalności – kolejne wątpliwości

 

 

 

Składka zdrowotna a kilka działalności – kolejne wątpliwości

21 mar 2022 | Aktualności

Jak już informowaliśmy na początku roku w 2022 r. zmieniły się zasady opłacania składki zdrowotnej.

W jednoosobowej działalności gospodarczej doszło do rozróżnienia stawek składki, zależnie od formy opodatkowania:

  1. przy podatku liniowym: 4,9% dochodu;
  2. w skali podatkowej 9% dochodu;
  3. w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych stawka składki zależy od rocznych przychodów podatnika.

W przypadku wspólników jednoosobowych spółek z o.o. i spółek komandytowych składka zdrowotna jest zryczałtowana i wynosi 559,89 zł miesięcznie.

Wątpliwości nadal budzi to, jakie składki powinna płacić osoba, która posiada większą liczbę spółek. Dodatkowe wątpliwości nasuwa połączenie działalności gospodarczej z posiadaniem jednej lub kilku spółek jednocześnie.

Poniżej wskazujemy krótką analizę wariantów, których zastosowanie wskazuje się w debacie publicznej.

Przepisy ustawy

Art.  82. 

  1. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w art. 81 ust. 2z lub 2za, uzyskuje przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności, z zastrzeżeniem ust. 4.
  2. Jeżeli ubezpieczony prowadzący działalność pozarolniczą uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki w ramach tego samego rodzaju działalności, o której mowa w ust. 5 pkt 1-5, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest odrębnie od każdej prowadzonej spółki.
  3. Rodzajami działalności są:

1)           działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki cywilnej;

2)           działalność gospodarcza prowadzona w formie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

3)           działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki jawnej;

4)           działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki komandytowej;

5)           działalność gospodarcza prowadzona w formie spółki partnerskiej.

W ślad za interpretacją ZUS można dojść do wniosku, iż powyższe przepisy nakładają na ubezpieczonego obowiązek zapłaty składki zdrowotnej od każdej prowadzonej np. spółki komandytowej w przypadku, gdy nie prowadzi on działalności gospodarczej, z której dochody (przychody) kwalifikowane są do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.

A contrario, jeśli ubezpieczony prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody (przychody) kwalifikowane są do źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, ust. 4 powyższego przepisu nie ma zastosowania i w efekcie nie występuje obowiązek zapłaty składki zdrowotnej od każdej prowadzonej np. spółki komandytowej. Wówczas składkę opłaca się wyłącznie od poszczególnych rodzajów spółek (komandytowa bądź jednoosobowa sp. z o.o.) a nie od ich ilości.

Powyższe przedstawia tabela z przykładami:

L.p. Przykładowe rodzaje prowadzonej działalności Liczba składek zdrowotnych
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza 2 spółki komandytowe 2 składki zdrowotne
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza 2 spółki komandytowe

2 spółki z o.o. (jednoosobowe)

3 składki zdrowotne
3. 2 spółki komandytowe 2 składki zdrowotne
4. 2 spółki komandytowe

2 spółki z o.o. (jednoosobowe)

4 składki zdrowotne
5. Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Spółka jawna

2 spółki komandytowe 3 składki zdrowotne

Jednocześnie zastrzegamy, iż przepisy w tym zakresie nie są do końca jednoznaczne, co może prowadzić do wątpliwości. Do czasu wydania oficjalnego wiążącego stanowiska, pozostaje opierać się na poradniku autorstwa ZUS (ze szczególnym uwzględnieniem przykładów 22 i 23).

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6