+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Składka zdrowotna prokurenta – kolejne wątpliwości

 

 

 

Składka zdrowotna prokurenta – kolejne wątpliwości

19 sty 2022 | Aktualności

Polski Ład spowodował, że osoby działające na podstawie powołania będą zobowiązane do opłacania składek zdrowotnych, jeżeli pobierają z tego tytułu wynagrodzenie. Wynika to z nowo wprowadzonego art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W praktyce pojawił się problem interpretacyjny dotyczący objęcia składką prokurentów.

Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę, które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Jest to zatem pełnomocnictwo szczególnego rodzaju. Z punktu widzenia przepisów o pełnomocnictwach prokurent nie różni się od innego pełnomocnika powoływanego przez przedsiębiorcę.

W praktyce podnosi się, że przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące prokurę nie posługują się pojęciem powołania prokurenta czy pełnienia przez niego funkcji. Analogicznie jest w przypadku spółek osobowych, gdzie prokurent jest ustanawiany. Dopiero w przypadku spółek kapitałowych pojawia się pojęcie powołania prokurenta jako działania zarządu. Trudno jednak uznać, że prokurent jest powoływany do pełnienia funkcji. Nadal powołanie polega na ustanowieniu pełnomocnictwa z zakresem działania wynikającym z charakteru prokury.

W doktrynie pojawiają się głosy, że z językowego punktu widzenia zakres nowego przepisu nie powinien obejmować prokurentów, ponieważ nie są oni formalnie powoływani do pełnienia określonej funkcji na mocy aktu powołania.

Z drugiej strony, biorąc pod uwagę uzasadnienie projektu nowelizacji, gdzie celem zmian jest rozszerzenie w ramach Polskiego Ładu przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym i objęcie nim jak najszerszej grupy osób, nie można wykluczyć odmiennego podejścia organów. Warto podkreślić, że w w przypadku ustawy o PIT ustawodawca posługuje się wprost pojęciem powołania do zarządu, rady nadzorczej, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Może to być argument za uznaniem, że pojęcie „osób powołanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania” jest szersze i nie ogranicza się jedynie do organów.

Sprawa oskładkowania wynagrodzenia prokurenta nadal pozostaje otwarta. Jeżeli nie dojdzie w najbliższym czasie do zmian w ustawodawstwie, kwestia składki będzie musiała rozstać rozstrzygnięta przez sądy administracyjne.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6