+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

SN: brak możliwości przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodami w formie e-mail

 

 

 

SN: brak możliwości przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodami w formie e-mail

12 kwi 2021 | Aktualności

W dniu 21 stycznia 2021 r., sygn. akt III PSKP 2/21, Sąd Najwyższy wydał wyrok, w którym pochylił się na kwestią formy przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, przed wypowiedzeniem umowy pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony.

Zgodnie z art. 38 § 1 kodeksu pracy zawiadomienie związków zawodowych powinno przybrać formę pisemną. W niniejszym wyroku Sąd Najwyższy rozstrzygnął natomiast o możliwości przeprowadzenia konsultacji w formie korespondencji mailowej.

Z przedstawionego przez Sąd Najwyższy uzasadnienia, wynika, iż wymóg zachowania formy pisemnej jest na tyle istotnym elementem przepisu, że jego pominiecie, stanowi podstawę do uznania wypowiedzenia za bezskuteczne.

Pomimo, iż na gruncie prawa cywilnego, przeprowadzona w tej formie czynność byłaby skuteczna, to nie może ona zostać uznana za spełniającą wymogi narzucone przez kodeks pracy. Jak stwierdził Sąd Najwyższy, tryb konsultacji z organizacją związkową jest instytucją szczególną, w pełni uregulowaną w prawie pracy, a zatem nie ma podstaw by uzupełniająco stosować prawo cywilne. Wymóg zachowania pisemnej formy konsultacji, stanowi rozwiązanie samodzielne i odrębne. Dlatego też nie sposób stwierdzić iż zastrzeżenie formy pisemnej zostało przyjęte w kodeksie pracy jedynie dla celów dowodowych. Z uwagi na powyższe, niezachowanie formy pisemnej – powinno być obwarowane sankcją.

Orzeczenie, zdaje się być szczególnie istotne w kontekście obecnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19. Aktualnie wiele podmiotów decyduje się na zamianę formy porozumiewania się z pisemnej na elektroniczną, która uznawana jest za bezpieczniejszą oraz wygodniejszą. Jednakże jak wynika z powyższego orzeczenia, konieczność zachowania formy pisemnej w  przypadku  przeprowadzania konsultacji ze związkami zawodowymi jest nieunikniona, a jej pominięcie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami dla pracodawcy.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6