+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Spółka komandytowo-akcyjna osób fizycznych w Polskim Ładzie

 

 

 

Spółka komandytowo-akcyjna osób fizycznych w Polskim Ładzie

22 wrz 2021 | Aktualności

Spółka komandytowo-akcyjna (SKA) osób fizycznych w Polskim Ładzie:

 • bez składek ZUS/NFZ,
 • bez opłaty solidarnościowej,
 • z realnym opodatkowaniem dochodów na poziomie 19%.

Niewykluczone, że od 1 stycznia 2022r., spółki komandytowo-akcyjne przeżywać będą swój renesans. Ustawa wprowadzająca tzw. Polski Ład – nie przewiduje bowiem zmiany dotychczasowych zasad oskładkowania i opodatkowania dochodów komplementariuszy SKA, będących osobami fizycznymi.

Osoba fizyczna będąca komplementariuszem SKA nawet po 1 stycznia 2022r. nie będzie podlegać oskładkowaniu ani ZUS-owskiemu ani zdrowotnemu.

Co prawda spółka komandytowo-akcyjna będzie podatnikiem CIT (9% lub 19%), jednak z drugiej strony –  podatek dochodowy spółki komandytowo-akcyjnej zaliczać się nadal będzie na poczet podatku od pobrań komplementariusza z zysku tej spółki. Teza ta znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z dnia 7 czerwca 2021 r. sygn.0111-KDIB2-3.4011.116.2017.8.MJ oraz poprzedzającym ją  wyroku NSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 2048/18.

Podsumowując: spółka komandytowo-akcyjna będzie nadal płacić swój własny CIT (19%), a wypłacając wspólnikom  – jako komplementariuszom – zysk, nie potrącałaby już żadnego podatku (bo od pobrania należne jest 19% podatku od dywidendy, na który zalicza się podatek CIT już zapłacony przez spółkę). Jeżeli SKA spełniałby przesłanki małego podatnika CIT, wówczas sama płaciłaby 9% CIT, a wypłacając zysk komplementariuszom potrącałaby jedynie 10% podatku (różnicę między 19% PIT od dywidendy a 9% CIT od bieżącego dochodu).

Ewolucja  – jeszcze w 2021r. w SKA byłaby jest rozwiązaniem najprostszym i najefektywniejszym, ponieważ:

 • Można ją spokojnie przeprowadzić do końca bieżącego roku
 • Nie wymaga ona udziału osób trzecich, nie wymaga też powoływania żadnych nowych spółek (ani sp. z o.o. ani żadnej innej) –  po prostu dotychczasowi wspólnicy spółek innego rodzaju uzyskaliby w SKA podwójna rolę (komplementariusz i akcjonariusz)
 • Przekształcenie innej spółki w SKA nie wymaga badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
 • SKA nie podlega (w przeciwieństwie do S.A.) corocznemu badaniu bilansu
 • Wspólnicy nie płaciliby składek zdrowotnych od bieżącego dochodu
 • Wspólnicy nie płaciliby żadnych składek społecznych (komplementariusz SKA nie ma statusu przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)
 • Z uwagi na fakt, że normy te jeszcze nie weszły w życie – nie można zarzucić takiemu przekształceniu obejścia prawa. Bo nie ma prawa, które mielibyśmy obchodzić
 • Dochody z SKA nie podlegają opłacie solidarnościowej

Innymi słowy komplementariusz SKA będący osobą fizyczną podlegałby realnie 19% obciążeniu, ponieważ:

 • Nie jest objęty 9% stawką NFZ
 • Dywidenda z SKA dla jej akcjonariuszy, ani wypłata zysku dla jej komplementariuszy (bez względu na to, o jak wielkich kwotach mówimy),  nie będzie podstawą wymiaru 4% opłaty solidarnościowej

Co istotne – jeżeli na przejście na SKA zdecydują się wspólnicy spółek jawnych, cywilnych czy też jednoosobowi przedsiębiorcy, zasady ich odpowiedzialności jako wspólników byłyby takie same jak w dotychczasowych spółkach.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6