+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Spółki komandytowe będące podatnikami CIT z ograniczeniem zaliczania do kup kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych

 

 

 

Spółki komandytowe będące podatnikami CIT z ograniczeniem zaliczania do kup kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych

7 kwi 2021 | Aktualności

Spółki komandytowe, które od 2021 roku nabyły status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nie będą mogły rozliczać wszystkich faktur otrzymanych od wspólników.

Przede wszystkim należy zauważyć, że z chwilą uzyskania statusu podatnika podatku CIT przez spółkę komandytową, mają do niej zastosowanie przepisy dotyczące opodatkowania tym podatkiem.

Na uwagę zasługuje m.in. przepis art. 15e ustawy o CIT, który zawiera katalog kosztów poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych, które powinny być wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Katalog ten wymienia m.in. usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Niejednokrotnie usługi te są świadczone przez wspólników spółek komandytowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej z dnia 26 lutego 2021 roku (0114-KDIP2-2.4010.361.2020.1.JG) zauważa, że: wspólnicy spółki podejmują decyzję najważniejszą – o utworzeniu spółki, tym samym uczestniczą w jej zarządzaniu wywierając wpływ na decyzje gospodarcze jednostki.

Powyższe przesądza zatem o istnieniu powiązań o charakterze ustrojowym pomiędzy wspólnikami spółki osobowej, niemającej osobowości prawnej, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o CIT.

W rozpatrywanej sprawie, zgodnie z przywołanymi przepisami, stwierdzić należy, że wspólnicy będą osobami powiązanymi wobec spółki, zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o CIT.

Zgodnie więc ze stanowiskiem Dyrektora KIS, wspólnicy spółki komandytowej są uznawani za podmiot powiązany w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy o CIT, a więc spółka nie będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych w związku ze świadczeniem przez nich usług o których mowa w art. 15e ust. 1 ustawy o CIT. Należy mieć jednak na uwadze wyjątki uregulowane w przepisie art. 15e ust. 11 ustawy o CIT.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6