+48 33 498 37 35 biuro@msdslegal.pl

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej: dotacja z PFR jest zwolniona z VAT

 

 

 

Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej: dotacja z PFR jest zwolniona z VAT

28 wrz 2020 | Aktualności

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali wsparcie z Polskiego Funduszu Rozwoju z tzw. tarczy finansowej na podstawie umowy o subwencji, nie muszą odprowadzać od uzyskanej w ten sposób dotacji podatku VAT. KIS wydała niedawno interpretację podatkową w sprawie indywidualnej, w której zajęła takie stanowisko. Podatnik nabrał wątpliwości co do zasad rozliczenia tego podatku po uwzględnieniu tego, że część subwencji nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika. KIS w omawianej interpretacji doszła do wniosku, że dotacja podlega opodatkowaniu jedynie w przypadku, gdy udzielono jej w celu dofinansowania konkretnej czynności opodatkowanej oraz gdy ma bezpośredni wpływ na cenę tej czynności. Dotacja z PFR, która przeznaczona jest na ogólną działalność przedsiębiorcy, nie spełnia tych warunków.

Stanowisko KIS zawarte w tej interpretacji jest o tyle ważne, że zmienia dotychczasowe podejście organów podatkowych w zakresie sposobu opodatkowania dotacji. Jak dotąd służby skarbowe często wskazywały, że nawet przy braku ścisłego powiązania dotacji ze zmianą konkretnej ceny opodatkowanie dotacji było uzasadnione, jeśli dofinansowanie miało na taką zmianę wystarczająco duży wpływ. W tym ujęciu obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania dotacji powstaje w momencie jej wypłacenia, co rodzi konieczność m.in. wstecznego rozliczenia niezapłaconego podatku wraz z należnymi odsetkami, przygotowania korekt deklaracji czy może rodzić odpowiedzialność na gruncie prawa karnego skarbowego.

Zmiana stanowiska KIS opiera się na przyjęciu ścisłej wykładni, która nie dopuszcza opisanego wyżej „wystarczająco dużego wpływu”. Dotacje z PFR nie wchodzą tym samym do podstawy opodatkowania, a w konsekwencji nie podlegają opodatkowaniu VAT.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aktualnego stanowiska organów administracji publicznej dotyczących sposobu rozliczenia subwencji z PFR, nasz zespół pozostaje do Państwa dyspozycji.

Najnowsze wpisy

Godziny otwarcia

PON – PT
8:00 – 17:00

Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia

Skontaktuj się z nami! Gwarantujemy indywidualne podejście do każdego Klienta!

MSDS LEGAL SZCZOTKA SZCZYGIEŁ S.K.A.

43-300 Bielsko-Biała
ul. Stojałowskiego 63/6